فعالیت شماره 5

وزش باد فیصل دی جی جانی کش،

بادهای DJ جانی کش فیصل همچنین منفجر روز گذشته.

آلانیا سرگرمی ثابت در آدرس ماه های زمستان سرریز با severler'l موسیقی پر شده بود. کارکنان دوستانه و همچنین فعالیت های با سرگرمی است که تبدیل به یک نقطه از جاذبه هنوز جانی کامل بسته بندی شده بود. در اواخر غروب برای لذت بردن از دوستداران موسیقی که یک شب فراموش نشدنی زندگی کرده اند.

درباره نویسنده

آلانیا مجله پرنیان