Culture générale Numéro 2

Le corps humain comme le mien

İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre vardır. Her dakika bunlardan 300 milyonu ölür. Eğer sürekli olarak yenilenmeselerdi, bütün hücreler 330 gün içinde ölecekti.
Su, vücudun %69’unu teşkil eder. Normal bir insanda yaklaşık 47 litre su vardır. Teneffüs, terleme ve boşaltım ile her gün 2.4 litre su kaybedilir. Su, vücuttaki çoğu dokunun %20 ile %80’ini ,beyin dokusunun ise %85’ini oluşturur. Eğer 73 kilogramlık bir insanın vücudundaki suyun tamamı çıkarılacak olsaydı, geriye sadece 29 kilogramlık bir vücut kalacaktı.
Su dışında vücutta birçok madde daha mevcuttur, Normal bir vücutta, küçük bir sundurmayı yıkayacak kadar sönmüş kireç 7 büyük sabun kalıbı yapacak kadar yağ, orta boy bir kavanozu dolduracak kadar şeker 6 tuzluğu dolduracak kadar tuz 9 bin kurşun kalem yapacak kadar karbon(13kg) 2 bin 2 yüz tane kibrit yapacak kadar fosfor
25 milimetrelik bir çivi yapacak kadar demir bir kaşık sülfür 30 gram diğer metaller bulunur.
Ormanlar yazın ısıyı 5-8 derece düşürür, kışın 1-3 derece yükseltir.Nemi sabit tutar. Bir hektar ladin ormanı 32 ton, kayın ormanı 68 ton,çam ormanı ise 40 ton toz emer. Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşar.
Ormanlar ağaçsız bir alandan 8 kat daha fazla humus üretir. 25 m boyunda bir kayın ağacı saatte 1,5kg oksijen
üretir. 100 yaşındaki bir kayın saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder. 100 yaşındaki bir kayın yılda 30.000 litre su çeker ve erozyonu önler. 1981 yılında askeri yönetimin yaptığı orman yetiştirme çalışması 1982-1990
yıllarında yapılan çalışmaların toplamına eşittir. Türkiye’de nüfus başına düşen orman 0.3 h’dır.Bu sayı ABD’de
1.3,Kanada’da 18 ve dünya ortalaması 1.3 hektardır.
Dünyada her gün 3 canlı türü yok olmaktadır.2000 yılında dünyanın varoluşundan beri yaşamış tüm bitkilerin 1000’de 20’si yeryüzünden silinmiştir.

A propos de l’auteur

Alanya Vip Magazine