Haber SAYI-4

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Fark Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Sağlık Sigortası Seçerken Göz Önünde Bulundurmanız Gerekenler
• Ailenizde kimlerin sigortalanacağı ve kişi sayısı
• Sağlık planı tipi – Sadece yatarak veya “ayakta + yatarak” planlar
• Teminatların limiti
• Muafiyet ve bekleme süreleri
• Hastane ağı
• Özel şartlar – özellikle satın almadan önce özel şart dokümanına bir göz atarak, aklınıza takılan kısmı kesinlikle sigortacınıza sorun.

Yatarak tedavi teminatları nelerdir?
Yatarak tedavi teminatları şartlara bağlı olarak sınırsız ve %100
olarak karşılanır;
• Cerrahi ve dahili yatışlar
• Yoğun bakım
• Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
• Koroner anjiyografi
• Küçük müdahale giderleri
• Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi gideri

Ayakta tedavi teminatları, yılda 8-10 vaka ile sınırlı olup, %100
olarak karşılar;
• Doktor muayene
• Laboratuvar hizmetleri
• Fizik tedavi giderleri
• İleri tanı yöntemleri
• Görüntüleme ve tanı yöntemleri

Ömür boyu yenileme garantisi nedir?
55 yaşın altında ve kesintisiz 3 yıldır aynı sigorta şirketinden sigortalıysanız sağlık durumunuz değerlendirildikten sonra, ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırsınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim hesaplaması nasıl yapılır?
Prim hesaplamanız ana hatlarıyla yaşınız, cinsiyetiniz ve yaşadığınız ile göre yapılır. SGK mensubu çalışan olmanız veya eş/çocuk sahibi olmanız da prim miktarınızı etkileyen diğer faktörlerdir. Sigortanıza ait nihai prim miktarına ancak TC kimlik numaranız ile ulaşılabilir. Bu nedenle sizleri fiyat almak için ofisimize bekleriz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatı sunar mı?
Evet, talep ettiğiniz takdirde sunar. Gebelik ve doğum masraflarınız, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası iptal edilebilir mi?
Evet, edilebilir. Poliçenizi gün üzerinden iptal ettirebilirsiniz. Prim iade tutarınız, poliçenizin başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı baz alınarak hesaplanacaktır. Poliçenizle beraber size verilecek özel şartlarda iptal koşullarını detaylı bir şekilde bulabilir ya da acentemizden bilgi alabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak acentesi olduğumuz Anadolu Sigortada
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda bir ilk olarak Tüp Bebek Teminatı verilmektedir. Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla
poliçeye dahil edilebilecektir. Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.

YANGIN SİGORTASI
Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım ve infilâk teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.
• Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
• Duman
• Yer Kayması
• Kar Ağırlığı
• Kara Taşıtları Çarpması
• Hava Taşıtları Çarpması
• Enkaz Kaldırma
• Grev-Lokavt-Kargaşalık ve Halk Hareketleri
• Terör
• Kötü Niyetli Hareketler
• Hırsızlık
• Yangın Mali Sorumluluk
• Cam Kırılması

Yangın Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
Klasik Yangın Sigortası ile işyeri / konut binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) / eşyanızı ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

KASKO SİGORTASI NEDİR?
Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar.
Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigortası’nın aksine sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ile Trafik Sigortaları arasındaki en önemli farktır. İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçeleriyle birlikte güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Alanya Vip Dergisi